Program usprawniania ruchowego w Schronisku w Szczodrem (2018)
Autorstwo / redakcja: Admin-KWr. (OK)   
wtorek, 23 października 2018 15:59

Schronisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem ze względu na swoje oddalenie od Wrocławia zostało częściowo sprofilowane na pobyt i obsługę osób nieaktywnych zawodowo ze względu na wiek lub niepełnosprawność.  W obecnym czasie w Szczodrem przebywa 38 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a 40 mieszkańców placówki przekroczyło wiek 65 lat.  Bardzo ważnym elementem oddziaływań wobec tych osób jest utrzymanie ich aktywności fizycznej i sprawności, aby byli w stanie wykonywać co najmniej wszystkie czynności samoobsługowe, m. in. stąd pomysł na realizację projektu działań aktywizacyjnych w miejscu pobytu z wykorzystaniem walorów otoczenia, do którego należą park i inne tereny zielone.

Zaplanowanych zostało 180 godzin ćwiczeń i zajęć usprawniających.  Przewidujemy objęcie tymi oddziaływaniami 30 osób z wyżej wymienionych kategorii mieszkańców placówki.  Zajęcia indywidualne realizowane będą z 20 osobami.  Dla zapewnienia efektywności tych oddziaływań każdej osobie oferujemy 8 jednogodzinnych sesji.  Odbiorcami będą osoby posiadające istotne ograniczenia w poruszaniu się bez względu na wiek.  Zajęcia grupowe adresowane są do 10 osób i kryterium naboru będzie wiek (65+) przy zachowanej zdolności do lokomocji.  Przewidzianych jest 10 bloków zajęć po 2 godziny każdy.

Grafik na tydzień bieżący (terminy zajęć są zamieszczane sukcesywnie z kilkudniowym wyprzedzeniem):

•  pon. 12.11., 10:00/13:00 – 15:00/17:00;
•  wt. 13.11., 9:00–12:30;
•  śr. 14.11., 12:00/13:00 – 16:00/17:00;
•  czw. 15.11., 12:00/13:00 – 16:00/17:00;
•  pt. 16.11., 8:00–10:00;
•  sob. 17.11., brak zajęć;
•  ndz. 18.11., 15:00–18:00.

Terminy archiwalne:

•  pon. 22.10., 10:00–13:00;
•  wt. 23.10., 10:00–13:00;
•  śr. 23.10., 12:00/13:00 – 16:00/17:00;
•  czw. 25.10., 12:00/13:00 – 16:00/17:00;
•  pt. 26.10., 8:30–10:30;
•  sob. 27.10., 11:00–14:00;
•  ndz. 28.10., brak zajęć.

 

•  pon. 29.10., 8:00–13:00;
•  wt. 30.10., 9:00–12:30;
•  śr. 31.10., 15:00–18:00;
•  czw. 01.11., brak zajęć;
•  pt. 02.11., 8:00/10:00 – 13:00/15:00;
•  sob. 03.11., 9:00–12:00;
•  ndz. 04.11., 15:00–18:00.

 

•  pon. 05.11., brak zajęć;
•  wt. 06.11., 9:00–12:30;
•  śr. 07.11., 12:00/13:00 – 16:00/17:00;
•  czw. 08.11., 12:00/13:00 – 16:00/17:00;
•  pt. 09.11., 8:00–10:00;
•  sob. 10.11., brak zajęć;
•  ndz. 11.11., 15:00–18:00.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Aktywizacja ruchowa oraz poprawa bezpieczeństwa bezdomnych mężczyzn z niepełnosprawnością przebywających w Schronisku w Szczodrem”, realizowanego od 15 marca do 31 grudnia 2018, dofinansowanego przez Gminę Wrocław.

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online