Koło Wrocławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) jest samodzielną organizacją pozarządową, posiadającą osobowość prawną, należącą do struktur ogólnopolskich Towarzystwa Pomocy. Na terenie Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego (ziemskiego) istnieje wiele lokalizacji, w których znajdują się nasze placówki pomocowe, siedziba oraz pozostałe jednostki i przedsięwzięcia:

   


Ośrodki przyjmujące osoby bezdomne:


Pozostałe placówki i przedsięwzięcia:


Ponadto na mapie uwzględniono także:

(13)  Miejsce pierwszego Schroniska św. Brata Alberta przy ul. Lotniczej (już nieistniejącego)

(14)  Dom św. Brata Alberta dla Bezdomnych Inwalidów (projektowany)

(15)  Zarząd Główny TPBA (przy ul. Kołłątaja 26A) — jest to odrębna organizacja w ramach Towarzystwa Pomocy (KRS: 0000069581), która pełni rolę koordynującą i wspomagającą funkcjonowanie kół regionalnych TPBA.

Jeżeli masz przekonanie o słuszności podejmowanych przez nas działań, prosimy Cię o wsparcie:

Przelew online