UWALNIAMY DOBRO

Wrocławskie Koło Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta zwraca się z serdeczną prośbą o wsparcie podejmowanych przez nas działań na rzecz osób ubogich i doświadczających bezdomności poprzez darowizny na konkretne cele.

W 2018 roku mija 35 lat odkąd Towarzystwo niesie pomoc potrzebującym. Od samego początku byliśmy blisko człowieka i to właśnie jego stawiamy na pierwszym miejscu podczas podejmowania wszelkich inicjatyw. Zabezpieczając ubogim ich podstawowe potrzeby bytowe pragniemy za każdym razem iść dalej i rozbudzać w nich na nowo potrzebę bycia osobą wartościową i przydatną społecznie. Działania jakie podejmuje nasz zespół wraz ze specjalistami z zakresu readaptacji społecznej, są długim i skomplikowanym procesem. Nie poprzestajemy na dawaniu narzędzi do pracy nad sobą, ale uczymy jak z nich w odpowiedni sposób korzystać, aby trening umiejętności społecznych przynosił pożądane efekty. Elementami tego treningu są między innymi:

  1. dbanie o higienę osobistą – potrzeba ta, w hierarchii potrzeb osób bezdomnych, zajmuje niską pozycję, co staramy się zmienić. Zależy nam na tym, aby nasi Podopieczni dbali o swój wygląd i utrzymywali higienę osobistą. W związku z dużą ilością osób, którym niesiemy pomoc, ponosimy znaczące wydatki na zapewnienie stałego dostępu do takich artykułów jak: żele pod prysznic, szampony, maszynki do golenia dla mężczyzn czy proszki do prania.
  2. dbanie o estetykę miejsca, w którym się mieszka – jest to istotny element nauki samodzielności oraz odbudowy społecznej akceptacji dla osób bezdomnych. Wszyscy mieszkańcy, jeżeli pozwala im na to stan zdrowia, są zobowiązani do utrzymania czystości w pokoju na korytarzu, w łazience itp. W związku z tym, że każda z czterech prowadzonych przez nas placówek ma powierzchnię większą niż 1000 m2, ponosimy znaczące wydatki na zapewnienie stałego dostępu do takich artykułów jak: płyny do zmywania powierzchni, płyny do czyszczenia i dezynfekcji toalet, worki na śmieci czy papier toaletowy.

Prozaicznym aczkolwiek istotnym elementem troski o osoby ubogie jest zapewnienie im posiłku. Kuchnie w naszych placówkach żywią ich mieszkańców, ale także tych, którzy są w trudnej sytuacji życiowej i jedynym miejscem, w którym mogą zjeść ciepły posiłek i otrzymać prowiant jest placówka Towarzystwa. Aby przygotować potrawy dla około 300 osób zużywamy duże ilości przypraw takich jak: pieprz, sól czy uniwersalna przyprawa typu „kucharek”. Każdego dnia potrzebujemy również dużych ilości herbaty i kawy zbożowej.